Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Den Země, který se letos uskutečnil na naší škole dne 3.5., byl letos ve znamení jara. Žáci si měli připomenout kouzlo jarní přírody, nejznámější rostliny a živočichy tohoto ročního období. Třídní učitelé připravili celodenní program své třídě, který zahrnoval např. výrobu jarních dekorací, živočichů a rostlin z recyklovatelných materiálů, jarní hry v přírodě, piknik a botanický kvíz, či orientační běh. Pro 1. stupeň byla přichystána v parku školy „stromová stezka“, s jejíž přípravou pomohli žáci přírodovědného semináře 6. a 9. ročníku. Mladší děti zde mohly rozeznávat stopy zvířat, určovat vůně přírodních materiálů, hádat , co je zobrazeno na makrofotografiích. Žáci 2. stupně v rámci tohoto dne přinesli a zasadili v malých skupinkách bylinky, či okrasné jarní rostliny, ze kterých pak byla vytvořena na pozemku školy jarní zahrádka.

Doufáme, že se dětem Den Země líbil a pomohl jim tak prohloubit lásku a úctu k přírodě, což bylo jeho smyslem.

Mgr. Martina Vondráková
(koordinátor EVVO)

Den Země

Den Země


Přečtěte si zbytek zprávy »

1. – 4. třída (7-10 let) 22 dnů á 21,00 Kč 462,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 22 dnů á 24,00 Kč 528,00 Kč
9. třída (15 let a více) 22 dnů á 28,00 Kč 616,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 26. 5. do 4. 6. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Dne 15. 5. 2017 se v Jindřichově Hradci žákyně 8. a 9. ročníku úspěšně kvalifikovaly z prvního místa na mistrovství České republiky, které se bude konat 1. a 2. 6. v Liberci. Děvčata budou obhajovat předloňské zlato a loňské stříbro. Věříme, že se po loňském druhém místě vrátí na volejbalový trůn žákyň základních škol. Děkujeme holkám za vzornou reprezentaci školy v kvalifikačním kole a budeme držet palce …

Úspěšná kvalifikace na mistrovství republiky

Úspěšná kvalifikace na mistrovství republiky

zacciVážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme tři první třídy.

Zveme Vás na informační schůzku rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2017/2018, která se bude konat v úterý 13. června 2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně.

Mgr. Roman Behún
ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Dne 30.3 a 5.4 pokračovala školní liga okresním kolem v basketbalu chlapců a dívek II. kategorie (4. a 5. ročníku).

Chlapci sehráli čtyři utkání v základní skupině, v těchto zápasech jsme se střelecky prosadili a všechny čtyři utkání vyhráli. Chlapci obsadili 1. místo ve skupině a postoupili do semifinále a to vyhráli s velkým přehledem 32:2. Ve finále nám byla soupeřem ŽŠ Březové Hory kterou jsme porazili 16:0 Obsadili jsme vynikající první místo.

Školu reprezentovali tito žáci: Petr Daňha, Daniel Štěpán, David Eliáš, Jakub Bečvář, Roman Rychlík, Ondra Vavroušek, Jan Šejna, Jakub Sobotka, Ondřej Ureš, Tomáš Blovský, Petr Martinovský

Dne 5. dubna jsme se zúčastnili na ZŠ Školní turnaje v basketbale dívek II. kategorie (4. a 5. ročníku). V základní skupině jsme sehráli tři vítězná utkání a jedno utkání prohráli, obsadili tak 2. postupové místo ve skupině. V semifinále jsme nestačili na ZŠ Školní, v utkání o bronz holky podaly výborný výkon a obsadili jsme tak krásné třetí místo.

Školu reprezentovali tito žákyně: Pintnerová Ema, Čambalová Elen ,Valíčková Pavla, Škudrnová Sabina, Štefanová Gabriela Františka, Kubová Kateřina, Novotná Nikola, Novotná Nikola, Úrubková Eliška

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Mgr. Pavel Kotěšovský

ÚSPĚCHY V BASKETBALU

ÚSPĚCHY V BASKETBALU

1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 21,00 Kč 441,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 24,00 Kč 504,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 28,00 Kč 588,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 26. 4. do 4. 5. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Právnická osoba Základní škola pod Svatou Horou, Příbram. Balbínova 328, Příbram II, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelem školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:


rozhodnuti-o-prijeti

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

V Příbrami, dne 10. 4. 2017

Č.j.: 000223/2017

Datum zveřejnění rozhodnutí: 10. 4. 2017

Mgr. Roman Behún, v.r.

Rozhodnutí o přijetí (.pdf)